Jobcoaching

Ben je aan het werk? Dan kan je bij Divergent terecht voor jobcoaching op de werkvloer. Het doel van jobcoaching is jobbehoud. Jobcoaching zorgt ervoor dat de werknemer beter functioneert op de werkvloer.

Jobcoaching is altijd gerelateerd aan de vraag van de individuele werknemer, dus de begeleiding bestaat uit de individuele coaching van de werknemer. Aanvullend kunnen ook de collega’s, het team en/of de leidinggevende (of HR medewerker) begeleid worden. Het doel, de richting en de acties van de jobcoaching worden bepaald in samenspraak met de werknemer en de werkgever.


Voor wie?

Ben je aan het werk en:

 • wil je vermijden dat je uitvalt op het werk omwille van stress of burn-out?
 • heb je een gezondheidsproblematiek die een belemmering vormt voor je functioneren?
 • ben je een uitdaging aangegaan op het werk en kan je professionele ondersteuning gebruiken?
 • kan je een extern klankbord gebruiken voor je werk?

Dan is jobcoaching iets voor jou.


Voordelen van een externe jobcoach

 • Een externe jobcoach heeft maar één belang: een kwaliteitsvolle begeleiding.
 • Een externe jobcoach is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Vertrouwen is belangrijk om ervaringen te kunnen delen.
 • Een medewerker binnen uw organisatie is niet 100% objectief. Hij of zij is immers ook collega en werknemer.
 • Een externe jobcoach zorgt voor heldere afspraken en transparante uurregistratie.

Mogelijke thema’s

 • Omgaan met stress, het stellen van grenzen, draagkracht bespreekbaar maken
 • Ondersteuning bij een nieuwe functie/takenpakket
 • Voorstellen tot aanpassingen aan het huidig takenpakket en ondersteuning bij de implementatie hiervan
 • Optimaliseren van de werkorganisatie (structuur bieden, overleg, planning, …)
 • Omgaan met de gevolgen van een beperking op de werkvloer
 • Optimaliseren van de samenwerking met collega’s en leidinggevenden (afspraken maken, feedback geven/ontvangen, omgaan met gezag)
 • Begeleiding in verandering, aanpassing, of interne mobiliteit
 • Ondersteuning bij een proces van aanvaarding, weerbaarheid en bespreekbaarheid rond een bepaalde problematiek

Aanbod van Divergent

De aanpak van Divergent is praktisch, klachtgericht en voor iedereen toegankelijk.

De jobcoaching bestaat uit een combinatie van

 • Individuele gesprekken
 • Denkoefeningen, vragenlijsten, testen
 • Rollenspelen
 • Huiswerk opdrachten

Jobcoaching is steeds op maat van de noden, uitdagingen en talenten van de werknemer. De thema’s, het aantal uren, de duurtijd en de frequentie van het coachingstraject wordt in samenspraak bepaald.

Jobcoaching bestaat uit 4 fasen
Fase 1: in kaart brengen van de noden en behoeften van de werknemer als de werkgever

 • Intake medewerker
 • Intake leidinggevende en/of HR-verantwoordelijke
 • Gesprek met werknemer en leidinggevende samen

Fase 2: Op basis van stap 1 stelt de jobcoach een plan van aanpak voor op maat, zowel over de te behandelen thema’s, de betrokkenen, het aantal uur begeleiding als de einddatum van de begeleiding. Dit wordt in een offerte gegoten.

Fase 3: Uitvoering van het coachingstraject via individuele gesprekken met de werknemer + eventueel gesprekken samen met leidinggevende en/of team. Tussendoor wordt de werkgever regelmatig op de hoogte gehouden van de fase van uitvoering van het coachingstraject.

Fase 4: Afsluitend gesprek samen met werknemer en werkgever op basis van het eindverslag dat wordt opgesteld door de jobcoach

Indien je jobcoaching start als particulier, los van je werkgever, vervallen fase 1 en fase 4.

Pakketten
Divergent biedt verschillende pakketten:

 • Mini pakket: 6 uur begeleiding
 • Medium pakket: 12 uur begeleiding
 • Maxi pakket: 18 uur begeleiding

Troeven van Divergent

 • Divergent biedt kwaliteit door volledig op maat te werken:
 • Divergent is een centrale dienst van Universiteit Gent en draagt evidence based werken hoog in het vaandel.
 • Divergent kan bouwen op 50 jaar expertise in functionele beperkingen op de werkvloer: o.m. stress, burn-out, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische pijn, doven en slechthorenden op het werk.
 • De jobcoaches van Divergent hebben de opleiding ‘Disability Management’ gevolgd. Dit is een methode gericht op jobbehoud of re-integratie in de job. Centraal staan de individuele noden van de werknemer, de omstandigheden op de werkplaats en het wettelijke kader.

Waar gaan de gesprekken door?

Divergent werkt hoofdzakelijk in provincie Oost-Vlaanderen.
De gesprekken met de werknemer gaan door bij Divergent, Begijnhoflaan 464, 9000 Gent.
De gesprekken met de collega’s, leidinggevende en/of HR-verantwoordelijke gaan door in uw organisatie.
Indien u jobcoaching aanbiedt voor verschillende medewerkers, kunnen ook de gesprekken met de werknemers gebundeld doorgaan in uw organisatie.


Financiering

Jobcoaching kan zowel betalend als gesubsidieerd (via ‘Gespecialiseerde Jobcoaching’ van VDAB) georganiseerd worden.


Meer info

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u terecht bij Bram van Baarle op het nummer 09 331 03 55 of via bram.vanbaarle@ugent.be.