Werken na een kankerbehandeling, hoe doe je dat?

Het werk hervatten tijdens of na een kankerbehandeling is een grote mijlpaal voor patiënten  Na een periode van langdurige afwezigheid en intens bezig zijn met herstel, is het voor velen zo belangrijk om terug een actieve rol in de maatschappij op te nemen. Met iets concreet bezig zijn, of sociaal contact met collega’s hebben, zijn slechts enkele drijfveren om het werk te hervatten.

Tegelijkertijd leven er ook heel wat vragen en bezorgdheden: ‘Hoe ga ik om de fysieke en cognitieve impact van de behandeling’, ‘welke aanpassingen zijn mogelijk’, ‘hoe zal het contact met collega’s verlopen’ etc. Elke situatie is verschillend en tegelijkertijd kunnen onderstaande tips een houvast bieden om de werkhervatting zo goed mogelijk voor te bereiden.

1. Blijf je leidinggevende / team op de hoogte houden van de voortgang van je gezondheidstoestand. Dit betekent niet dat je je medische situatie dient toe te lichten, maar dat je hen op de hoogte houdt van belangrijke momenten, zoals een chemobehandeling die afgelopen is, of een operatie die plaatsvond.

2. Denk zelf na wat voor jou een droomscenario zou zijn om het werk te hervatten:

Welke ondersteuning heb je nodig (zoals opvolging door leidinggevende, klankbord bij collega’s, aanpassing van takenpakket, frequenter thuis werken, glijdende uren…)
Aan hoeveel uur kan je het werk hervatten?
Wat is de impact van de behandeling, zoals vermoeidheid, geheugenverlies, en welke aandacht is nodig?
3. Laat je werkgever tijdig weten wanneer je aanvoelt dat je het werk kan hervatten. Als er aanpassingen nodig zijn op de werkvloer, is het belangrijk dat de organisatie voldoende tijd heeft om zich intern te organiseren.

4. Ga vooraf aan de werkhervatting in gesprek met je leidinggevende. Dit gesprek vindt bij voorkeur fysiek plaats op de werkvloer. Langsgaan op de werkvloer, je leidinggevende persoonlijk ontmoeten en mogelijks andere collega’s terugzien, zal de drempel verlagen bij de effectieve terugkeer. Bovendien kan je in dit gesprek de afspraken van de werkhervatting in een plan formaliseren.

5. Denk na over wat je naar het team en de organisatie wenst te communiceren. Geef duidelijk aan wat je voorkeur is om al dan niet over de ziekte te spreken. Communiceer ook duidelijk aan je team welke taken je zal opnemen, wanneer je aanwezig zal zijn en hoelang het aangepast takenpakket wordt uitgevoerd. Je kan vragen aan je leidinggevende om dit gesprek samen op te nemen.

6. Plan opvolgmomenten in met je leidinggevende. Deze momenten plan je best al in voor de komende maanden. Tijdens deze gesprekken kan je aan je leidinggevenden aangeven hoe je de aanpassing ervaart, welke zaken goed lopen en/of waar bijsturing nodig is.

Tot slot kan je ook altijd beroep doen op een externe coach, zoals onze rentree coaches. Samen met de coach kan je jouw vragen en bezorgdheden bespreken en op zoek gaan naar concrete antwoorden.
Meer informatie over onze re-integratie coaching en rentree coaches.