Vacature: Research & Innovation Manager

Voor de dienst DIVERGENT zijn wij op zoek naar een voltijds directiemedewerker  (Researcher & Innovation Manager).
Deze functie behoort tot de functieklasse A, die de graden 7 t.e.m. 9 en de salarisschalen 7.1 t.e.m. 9.2 behelst.

Al 50 jaar is DIVERGENT actief binnen UGent. Haar focus ligt op mensen versterken op het werk:

 • Het bevorderen en behouden van duurzame en gepaste tewerkstelling van mensen, bij voorkeur in het normaal economisch circuit, met expertise in de impact van arbeidsbeperkingen op het werk.
 • Wij streven hierbij naar inclusieve aanwerving, job behoud & re-integratie.
 • Wij werken oplossingsgericht en met een multisporenaanpak door zowel individuele coaching, opleiding en beleidsadvies.

Jouw opdracht

Voor deze functie zoeken we een collega die op basis van zijn/haar talenten:

 • graag nieuwe kwaliteitsvolle projectdossiers kan vorm geven: zowel uitschrijven als uitvoeren als projectmanager.
 • een schakelrol opneemt tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk bij DIVERGENT: in beide richtingen.
 • een netwerk van partners kan uitbouwen voor het uitvoeren van projecten.
 • creatief nadenkt en nieuwe ideeën genereert voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzame tewerkstelling.
 • in staat is om het perspectief van werkgevers aan te nemen, met aandacht voor hun behoeftes en uitdagingen.
 • sterk belang hecht aan een hoge kwaliteit van de dienstverlening, met oog op het behalen van de nodige certificaties en labels voor DIVERGENT.

Jouw profiel

Kennis en ervaring

 • Je hebt ervaring in projectschrijven en projectmanagement en vier jaar relevante werkervaring in research. Je weet snel je weg te vinden in wetenschappelijke literatuur om zo jouw projectdossiers van een stevige inhoudelijke onderbouw te voorzien, en om de DIVERGENT jobcoaches te adviseren in een evidence-based begeleiding van werkzoekenden.
 • Vanuit jouw studies, professionele ervaring of privéleven heb je interesse in mensen en de mogelijke uitdagingen die ze ervaren op de arbeidsmarkt (bv. arbeidsbeperking, migratieachtergrond, mis-match tussen vaardigheden en jobvereisten, etc.). Je hebt tevens aandacht voor werkgevers, en je streeft ernaar om hun behoeftes en die van werkzoekenden op elkaar af te stemmen.
 • Je denkt creatief na over innovatieve methodieken die ontwikkeld en getest kunnen worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar duurzame tewerkstelling. Studies en onderzoeken in de domeinen van gezondheid en welzijn op het werk, inclusief ondernemen, werkbaar werken, disability case management, … zijn / worden jouw focus.  Je zoekt de juiste partners om deze methodieken te ontwikkelen en te testen, en neemt zelf het voortouw in heel wat projectactiviteiten. Je houdt van nieuwe contacten leggen en je ziet het belang in van het uitbouwen van een netwerk aan partners (werkgevers, vzw’s, overheidsinstanties, academici, etc.) voor het uitschrijven en uitvoeren van projecten, zowel op nationaal als internationaal vlak.

Vaardigheden

 • Je scant verschillende projectoproepen en matcht ze aan mogelijke projectideeën binnen Divergent.
 • Je beschikt over een vlotte pen en kan je vastbijten in het uitschrijven van een stevig projectdossier.
 • Je bent creatief en je verzamelt graag de input van verschillende stakeholders om innovatieve ideeën uit te werken.
 • Je kan wetenschappelijke literatuur opzoeken en interpreteren, en weet hoe je die kan vertalen naar de praktijk.
 • Je bouwt duurzame relaties op met (potentiële) projectpartners / werkzoekenden / werkgevers. Je deinst er niet voor terug om de telefoon op te pakken en een mogelijke samenwerking of een nieuw projectidee te pitchen.
 • Communicatie is één van jouw sterkste troeven. Je maakt partners warm voor samenwerkingsmogelijkheden en weet constructief om te gaan met meningsverschillen.
 • Je kan vlot schakelen tussen diverse taken en slaagt erin het helikopterzicht te behouden over het project. Je zorgt ervoor dat het project volgens planning verloopt, binnen het voorziene budget en je werkt doelgericht naar het eindresultaat toe.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands (gesproken en geschreven) en een goede kennis van het Engels.

Attitudes

 • Je gelooft in duurzaam en inclusief ondernemen, en je bent gemotiveerd dit te realiseren.
 • Je houdt van een sterk gevarieerd takenpakket en weet gemakkelijk te schakelen tussen wetenschappelijke activiteiten (bv. projectvoorstel schrijven), creatieve taken (bv. focusgroepen organiseren om ideeën te generen) en meer administratieve vereisten (bv. tijdsregistraties voor projectactiviteiten bijhouden).
 • Je kan zowel autonoom als in teamverband werken. Je neemt initiatief, ziet werk en je bepaalt jouw eigen agenda en de prioriteiten in jouw takenpakket. Je werkt echter steeds samen met verschillende partners en je weet de verschillende expertises en talenten van jouw projectmedewerkers te benutten.
 • Ervaring in projectschrijven, onderzoek of projectmanagement strekt tot aanbeveling.
 • Je deinst er niet voor terug om jouw (digitale) vaardigheden uit te diepen en bv. nieuwe software of nieuwe competenties te leren in functie van een projectactiviteit.
 • Je kan de nodige flexibiliteit opbrengen die samengaat met projectwerk, dat steeds gepaard gaat met drukke en minder drukke periodes. Zeldzaam avond- of weekendwerk is geen probleem voor jou.
 • Je kan zeer nauwkeurig werken. Taken zoals tijdsregistraties invullen, het bijhouden van klantgegevens, of het indienen van de juiste documenten bij projectdossiers vergen namelijk de nodige tijd en discipline.

Voor meer vragen over de functie kan je contact opnemen met Tim Vandewalle, directeur Divergent, via T.Vandewalle@UGent.be

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma van master bij voorkeur in Bedrijfspsychologie (of daarmee gelijkgesteld diploma) en je kan een kopie voorzien van je diploma op het moment van je kandidatuurstelling (inclusief een NARIC-gelijkwaardigheidsattest voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie)
 • Je bezorgt ons tijdig (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) alle gevraagde documenten

Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum, 14 oktober 2021.