Als bedrijf hechten we veel belang aan het welzijn van onze werknemers.

In minder dan één jaar tijd werden we bij Pilz tweemaal geconfronteerd met medewerkers die de diagnose kanker kregen. Dit was een zware klap, in de eerste plaats voor de betrokken medewerker, maar ook voor het team en de organisatie.

Als organisatie hechten we veel belang aan het welzijn van onze werknemers. Toen de diagnose kanker viel, wilden we de betrokken medewerkers dan ook zoveel mogelijk ondersteunen. Dit bleek in de praktijk echter niet altijd zo een evidentie.

Als werkgever wil je enerzijds de continuïteit van de dagelijkse activiteiten garanderen en anderzijds de betrokken medewerker gerust stellen en zijn/haar bezorgdheden rond het werk weg nemen.

Ook over de communicatie naar zowel de betrokken collega als naar het team waren er vragen: “Wanneer kunnen we contact opnemen, waarover wil de collega informatie ontvangen, welke informatie wenst de uitgevallen medewerker te communiceren naar de collega’s” enz…

Om op het niveau van de organisatie een zorgzaam personeelsbeleid uit te bouwen, laten wij ons, sedert juni 2017, bijstaan door de UGent, dienst UCBO. Gedurende een zestal sessies tekenen wij samen een afsprakenkader uit dat zowel aan de betrokken medewerker als aan de leidinggevende, het team en de personeelsdienst, een duidelijke richtlijn geeft rond de acties die zullen ondernomen worden zowel bij de uitval als bij de terugkeer van de medewerker.