Preventief aan de slag tegen stress (WZC Sint-Vincentius Deinze)

Divergent begeleidde in 2019 vier pilootprojecten rond de primaire preventie van stress en burn-out. We werden door de Nationale Arbeidsraad (NAR) aangesteld om vier werkgevers te begeleiden.

Eén van de werkgevers is het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze. Zij zijn al jaren een partner van Divergent inzake ‘werkplekleren’, een werkgever die al jaren concrete inspanningen doet om een meer inclusieve arbeidsmarkt te creëren.

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius Deinze wilde preventiemaatregelen ontwikkelen die de betrokkenheid op de werkvloer versterken. Deze preventiemaatregelen moeten een concrete invulling geven hoe de waarden positivisme, vertrouwen en waarderen in de organisatie verder beleefd kunnen worden. Naast het inzetten op betrokkenheid gingen we bij het woonzorgcentrum preventief aan de slag rond het thema stress en burn-out. Er is in het bijzonder een noodzaak om meer bewust om te gaan met de werk-privé balans. De medewerkers worden immers geconfronteerd met wisselende shiften en hebben een impact van het direct sociaal contact met bewoners en familie.

Divergent ontwikkelde een communicatiecampagne met bijhorende koffiemokken, en verzorgde een 9-tal sessies rond verschillende thematieken: veerkracht, werk-privébalans, en relaxatie.