Mensen versterken
op het werk,
dat is de kernmissie
van Divergent


Over ons

De activiteiten van Divergent

Mensen versterken op het werk, daar is het ons om te doen, reeds 50 jaar lang. De coaches en consultants van Divergent vertalen academisch onderbouwde methodieken naar de werkvloer. Wij hebben uitgebreide expertise in de impact van arbeidsbeperkingen op het werk.

Hoe we dat doen? Op een creatieve manier denken we na en zoeken we naar passende én duurzame oplossingen. We richten ons hierbij evengoed op het individu, het team, de leidinggevende als op de organisatie.

Ondersteuning voor werknemers
In Oost-Vlaanderen kunnen werknemers via Divergent loopbaancoaching volgen onder de koepel van Inzicht, een erkende VDAB-partner. Dit gebeurt samen met Compaan. Wanneer je op eigen initiatief deze begeleiding aanvraagt, kan je hiervoor een tegemoetkoming via loopbaancheques van de Vlaamse Overheid krijgen.

Ook voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt – al dan niet met een beperking – werd een mooi aanbod opgebouwd. Onder de noemer ‘werkplekleren’ biedt Divergent een coaching aan en dit zowel voor wie werk zoekt, voor wie al aan het werk is of wie na een periode van uitval het werk weer wil hervatten.

Divergent werkt daarnaast ook persoonlijke re-integratietrajecten uit en biedt medisch outplacement aan. In dat kader past ook ons actief partnerschap met Rentree i.s.m. Kom op tegen Kanker.

Ondersteuning voor organisaties
Werkgevers bieden we ondersteuning in een duurzaam en inclusief personeelsbeleid. Dit doen we onder de noemer ‘HR Consulting & training’. Vijf pijlers of thema’s staan hierbij centraal: Selectie & Onthaal, Aan- en Afwezigheid, Motivatie & Welzijn, Diversiteit en Organisatiecultuur. We bieden ook Teamcoaching en Leiderschapscoaching aan.

Unieke expertise
Een professionele equipe geeft gestalte aan deze veelheid van uitdagingen. Een meerderheid daarvan is actief als arbeidsconsulent of jobcoach binnen wat ‘werkplekleren’ wordt genoemd. Vanuit onze erkenning van GOB (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum) en TWE (Tijdelijke Werkervaring), en als partner van de VDAB hebben we hiervoor de nodige kennis en expertise in  huis.

Divergent mag dan een autonome organisatie  zijn binnen de UGent, onze wetenschappelijke cel werkt wel intensief met hen samen. Innovatie en kwaliteit worden door beide organisaties hoog in het vaandel gedragen. Juist door deze samenwerking kan Divergent relevante thema’s op de voet volgen of via deelname aan vernieuwende projecten haar kennis verbreden en expertise uitdiepen.

‘Mensen versterken op het werk’ is geen recente activiteit: met een ervaring van meer dan 50 jaar op de teller blijft Divergent er elke dag met kennis van zaken voor gaan.

U bent werkgever of werknemer en wil op de hoogte blijven van onze succesverhalen en activiteiten?
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief.