Mensen versterken
op het werk,
dat is de kernmissie
van Divergent


Over ons

De activiteiten van Divergent

Mensen versterken op het werk, daar is het ons om te doen, reeds 50 jaar lang. De coaches en consultants van Divergent vertalen academisch onderbouwde methodieken naar de werkvloer. Wij hebben uitgebreide expertise in de impact van functionele beperkingen op het werk. Op een creatieve manier denken we na en zoeken we naar passende én duurzame oplossingen. We richten ons zowel op het individu, het team, de leidinggevende als de organisatie.

Ondersteuning voor organisaties

Werkgevers bieden we ondersteuning in een duurzaam en inclusief personeelsbeleid. Dit doen we onder de noemer ‘HR Consulting & Training’. Vijf thema’s staan hierbij centraal: Selectie & Onthaal, Aan- en Afwezigheid, Motivatie & Welzijn, Diversiteit en Organisatiecultuur. We bieden ook Teamcoaching en Leiderschapscoaching aan.

Ondersteuning voor werknemers en werkzoekenden

Werknemers kunnen bij Divergent voor loopbaanbegeleiding, onder de koepel van Inzicht, een erkende VDAB-partner. Wanneer je op eigen initiatief loopbaanbegeleiding aanvraagt, kan je een tegemoetkoming via loopbaancheques van de Vlaamse Overheid krijgen.

Ook voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt – al dan niet met een beperking – is er een mooi aanbod. Onder de noemer ‘werkplekleren’ biedt Divergent een coaching aan voor wie werk zoekt of wie na een periode van uitval het werk wil hervatten.

Divergent biedt ook re-integratiecoaching en (medisch) outplacement aan. In dat kader past ook ons aanbod van Rentree: coaching van mensen die na kanker het werk hervatten.

Inbedding in Universiteit Gent

Divergent is een autonome organisatie binnen Universiteit Gent. Innovatie en kwaliteit worden door beide organisaties hoog in het vaandel gedragen. Door deze samenwerking kan Divergent relevante thema’s op de voet volgen of via deelname aan vernieuwende projecten haar kennis verbreden en expertise uitdiepen.

Unieke expertise

Vanuit onze erkenning als GOB (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum) en TWE (Tijdelijke Werkervaring) en als partner van de VDAB, hebben we de nodige expertise in huis. Divergent heeft expertise in de impact van onder andere volgende functionele beperkingen op werk.

Autisme
Autisme spectrum stoornis (ASS) is een informatieverwerkingsstoornis, die zich uit in gedragskenmerken die duiden op een blijvende kwetsbaarheid op vlak van: sociale interactie, (non)verbale communicatie en de flexibiliteit in denken & handelen. Autisme kent heel veel verschillende uitingsvormen en iedere persoon is uniek. Vaak voorkomende troeven van werknemers met autisme zijn: oog voor detail, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Een niet-aangeboren hersenletsel is een traumatisch of een niet-traumatisch hersenletsel dat je hebt opgelopen tijdens je leven. De gevolgen van NAH zijn bij iedere persoon anders. Heel wat gevolgen zijn bovendien niet uiterlijk waarneembaar en dit bemoeilijkt het (h)erkennen ervan.

Stress & burn-out
Bij burn-out is er sprake van fysieke en mentale uitputting door langdurige overmatige stress. Stress ontstaat wanneer de belasting groter is dan je aankan. Wanneer dit lang aanhoudt en je neemt weinig momenten van rust of herstel – je blijft als het ware doorgaan ondanks de spanningsklachten – dan kan het functioneren ernstig aangetast worden. Symptomen zijn extreme vermoeidheid, een gebrek aan zelfvertrouwen, een gevoel van onbekwaamheid en angst kunnen optreden.

Chronische pijn
Chronische pijnklachten hebben vaak grote gevolgen op sociaal vlak en werkvlak. Men spreekt over chronische pijn wanneer dit een complexe pijn is die langer dan 3 maanden aanhoudt. Klachten zijn heel uiteenlopend en de oorzaak is niet altijd duidelijk.

Rug- en nekklachten
Rug- en/of nekklachten kunnen heel plots optreden of kunnen reeds gedurende een langere periode sluimerend aanwezig zijn. Men wordt vaak op andere plaatsen in het lichaam klachten gewaar die na onderzoek vanuit de rug of de nek blijken te komen (bijvoorbeeld gevoelsstoornissen of uitstralingspijn in de armen of benen).

U bent werkgever of werknemer en wil op de hoogte blijven van onze succesverhalen en activiteiten?
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief.