Teamcoaching

Team coaching heeft als doel de samenwerking en interacties binnen teams te versterken. Het team gaat zelf aan de slag om de teamwerking te versterken door middel van de krachtige vraagstelling van de teamcoach. Hoe bouwen we vertrouwen op binnen het team? Hoe kunnen we een open dialoog voeren en conflicten constructief oplossen? Hoe stellen we een heldere visie en missie op waarin het hele team zich kan vinden? Hoe kunnen we ons beslissingsproces optimaliseren en meer engagement creëren? Medewerkers worden zich zo bewust van hoe ze de huidige realiteit mee in stand houden en wat er nodig is voor verandering.

We bieden begeleiding aan rond teamontwikkeling, teamdynamieken, en – kwaliteiten. Hierbij worden volgende vragen gesteld:

  • In welke ontwikkelingsfase zit ons team vandaag?
  • Welke acties hebben we te ondernemen in functie van de ontwikkeling van ons team?
  • Welke ondersteunende en storende teamdynamieken herkennen we in ons team?
  • Hoe kunnen we de ondersteunende teamdynamieken in ons team versterken?
  • Welke kernkwaliteiten hebben we in ons team?
  • Welke valkuilen hebben we in ons team en hoe werken die op elkaar in?
  • Hoe kunnen we elkaars kwaliteiten versterken en valkuilen ondersteunen?

We reiken doorheen workshops theoretische kaders en praktische tips & tricks aan. Er wordt oplossingsgericht en co-creatief gewerkt.