Team (veer)kracht

Wil je werken aan een succesvol, goed functionerend team? Eén dat niet onderuit gaat bij moeilijkheden en dat terugveert bij uitdagingen?

In 4 sessies bekijken we samen met je team waar de noden zitten en hoe de onderlinge samenwerking kan verbeterd. We starten het traject door in te zoomen op de individuele veerkracht (wat zijn de sterktes van de individuen) om vervolgens in sessie 2 in te gaan op communicatie en motivatie. Tijdens het traject stellen we samen met het team een actieplan op dat na enkele maanden geëvalueerd wordt. Na 4 sessies heeft het team een op maat opgesteld actieplan inclusief tips om de onderlinge samenwerking te verbeteren.