Intervisie

We geloven dat intervisie een belangrijke aanvulling is in een traject om medewerkers van en met elkaar te laten leren. Via intervisie worden praktijkervaringen uitgewisseld en kan men tot nieuwe inzichten komen met een oplossingsgerichte benadering.

Het doel is om oplossingen te verzamelen voor concrete uitdagingen. De sfeer is er een van vertrouwen en collegialiteit.

Divergent faciliteert intervisies aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en draagt deze over zodat de organisatie er nadien zelf mee aan de slag kan.