Taalcoaching

Wat is taalcoaching?

There is no ‘I’ in taalcoaching.

Daarmee bedoelen we dat bij taalcoaching zowel de werknemer als de leidinggevende en het hele team betrokken kunnen worden.
Taalcoaching is een talige begeleiding op maat van de werknemer én de werkomgeving om Nederlands effectiever te gebruiken op de werkplek.
Het gezamenlijke doel is betere communicatie voor een vlotte samenwerking.

Is taalcoaching iets voor ons?

Heb je een werknemer aangeworven die het Nederlands nog niet onder de knie heeft en bemoeilijkt dit de integratie in het team?
Willen jij en je team jullie communicatie taalneutraler maken om de taalbarrière weg te werken?
Ben je op zoek naar manieren om je medewerker te ondersteunen en te motiveren bij het aanleren van de Nederlandse taal?
Wil je je medewerker stimuleren om vaker het woord te (durven) nemen tijdens overlegmomenten?

Dan kan een taalcoach van Divergent jullie helpen.

Concreet

Een taalcoach van Divergent kan o.a. zorgen voor:

  • Het omzetten van bedrijfsdocumenten in klare taal (bijv. onthaalbrochures, instructiebladen, handleidingen, …)
  • Ondersteuning m.b.v. evidence based methodieken voor jou en jouw team bij het optimaliseren van jullie communicatie op de werkvloer
  • Een op maat gemaakt taalactieplan om het Nederlands op de werkvloer te verbeteren en de onderlinge communicatie te versterken
  • Een analyse van de werkvloer en een inschatting van mogelijke aanpassingen om de omgeving taalneutraler te maken (bijv. pictogrammen aanpassen, …)

Meer Info

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte

Bram van Baarle
09 331 03 55
bram.vanbaarle@ugent.be