Overzicht trainingen

Aanpak

 • Elke sessie of traject kan zowel op een fysieke locatie als digitaal worden aangeboden.
  In een digitale sessie maken we gebruik van digitale tools (meestal MS Teams in combinatie met Miro) om de sessie interactief te maken en verbinding te creëren.
 • Per topic zijn er verschillende mogelijkheden
  • In een snuffelsessie van 1u wordt op hoog niveau geschetst wat het topic inhoudt en hoe je ermee aan de slag kan gaan.
  • In een workshop van een halve dag (idealiter 12 deelnemers om interactie te garanderen) wordt in detail op het topic ingegaan. De sessie bestaat uit een combinatie van theoretisch & wetenschappelijk onderbouwde kaders en praktische oefeningen waarmee deelnemers effectief aan de slag gaan en hun competenties versterken. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met voorbeelden uit de praktijk om de impact van de workshop te maximaliseren.
  • Een begeleidingstraject (idealiter 12 deelnemers om interactie te garanderen) bestaat uit meerdere inhoudelijke modules, intervisie- en/of supervisiemomenten gespreid over een langere periode (minstens een aantal weken tussen 2 modules) om de competenties van de deelnemers op diepgaand niveau te ontwikkelen.
 • Elke sessie kan steeds op maat van de doelgroep ontwikkeld worden. Er kan bijvoorbeeld een opleidingsaanbod voor leidinggevenden & een opleidingsaanbod voor medewerkers samengesteld worden. Zo kan elk specifiek vanuit zijn/haar eigen context aan de slag met de inhoud die voor hem/haar relevant is.
 • De consultants van Divergent begeleiden de sessie als inhoudelijk expert, procesbegeleider, facilitator en/of coach. We vertrekken steeds vanuit de kennis en praktijkervaring waarover de deelnemers beschikken en passen de meest geschikte werkvormen toe zodat de deelnemers op interactieve wijze hun competenties kunnen versterken.

Prijs

Alle prijsspecificaties werden per product in de onderstaande lijst opgenomen.
Divergent werkt aan een uurtarief van € 120 voor deze lijst producten. Deze prijs is exclusief btw en verplaatsingskosten (0,4 euro/km).

Voor een langdurige procesbegeleiding en consulting gelden specifieke tarieven. Neem hiervoor contact op met bram.vanbaarle@ugent.be.

Aanbod

Mensen versterken op het werk, dat is de kernmissie van Divergent. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie.
Divergent wil organisaties versterken om op een duurzame manier doelstellingen te realiseren.

Absenteïsme / Re-integratie na langdurige afwezigheid

 • Betrokkenheid als rode draad voor een succesvol re-integratiebeleid (een praktijkvoorbeeld)
 • In 6 stappen naar een zorgzaam re-integratiebeleid
 • Gesprekstechnieken met medewerkers in het kader van een aanwezigheidsbeleid

Energie, stress, overspanning, burn-out

 • Over stress, overspanning en burn-out
 • Jouw persoonlijke energie in balans
 • De bouwstenen om jouw veerkracht te verhogen
 • Aandachtsmanagement

Diversiteit

 • Diversiteit op de werkvloer
 • Samenwerken met Autisme/ASS
 • Samenwerken met een dove of slechthorende medewerker
 • Hoe een collega met een mentale en/of fysieke gezondheidsproblematiek (of arbeidsbeperking) duurzaam tewerkstellen
 • Selectie in het kader van diversiteit: de rol van beoordelaar, selectie-instrumenten, en ‘adverse impact’

Selectie - Onthaal

 • Het belang van een goed georganiseerd onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers
 • Selectie in het kader van diversiteit: de rol van beoordelaar, selectie-instrumenten, en ‘adverse impact’
 • Selectietraining: hoe met de juiste instrumenten nieuwe medewerkers aantrekken
 • De rol van peter-meter-mentor opnemen
  • Het belang van een goed georganiseerd onthaalbeleid
  • Coachende vaardigheden
  • Boostersessie – Intervisie

Wil je werken aan een succesvol, goed functionerend team dat niet onderuit gaat bij moeilijkheden en terugveert bij uitdagingen? Een team dat zich bewust is van zijn kwaliteiten en aandachtspunten? Eén dat zich wendbaar opstelt, pijnpunten bespreekbaar maakt en samen naar oplossingen zoekt? Divergent biedt ondersteuning op maat om jouw team(s) te versterken.

Teamontwikkeling & teamdynamieken

 • Willen – Kunnen – Zijn: over teamkwaliteiten en positieve teamontwikkeling
 • Samenspel: een positieve team(samen)werking en teamdynamieken creëren

Rollen en verantwoordelijkheden

 • Leren denken in rollen en verantwoordelijkheden
 • Opgerold staat netjes: Samen de teamdoelstellingen bereiken door de definitie van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden op basis van sterktes- competenties-talenten

Verbindend / geweldloos communiceren

 • Verbinding creëren door het toepassen van de technieken van ‘verbindend communiceren’
 • Verbindend communiceren: bewust grenzen stellen, duurzaam verbinding creëren en conflicten uit de weg ruimen door beter contact te leggen met onszelf en met de ander

Team(veer)kracht

 • Een inleiding tot de bouwstenen van team(veer)kracht: communicatie & motivatie
 • Hoe zorgen voor een sterkere teamveerkracht zodat het team bijeen blijft bij uitdagingen?
  • Veerkracht en teamkracht: Inzetten op de sterktes van alle teamleden, optimisme en geloof in het team
  • Bouwstenen van teamveerkracht: communicatie & motivatie
  • Duurzame doelen stellen voor ons team
  • Boostersessie: een terugblik vooruit

Intervisie

 • Intervisie faciliteren (train-the-trainer)

Leidinggevenden vervullen een belangrijke rol in de organisatie. Wil je een doortastend leiderschapsbeleid ontwikkelen? Wil je leidinggevenden versterken?
Wil je hun leiderschapsvaardigheden ontwikkelen? Divergent biedt ondersteuning op maat om leidinggevenden in hun kracht te brengen.

Leiderschap

 • Leiderschapsbeleid
 • Leiderschapsstijl
 • Persoonlijkheidstypering
 • Coachende vaardigheden
 • Verbindend communiceren
 • Feedback geven & ontvangen
 • Efficiënt vergaderen
 • Aandachtsmanagement
 • Samenwerking versterken
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Conflictmanagement
 • Preventie van stress- en burn-out, versterken van veerkracht
 • Omgaan met verandering

We bieden individuele begeleiding aan op maat van de leidinggevende via leiderschapscoaching.

Medewerkers worden op de werkvloer regelmatig geconfronteerd met uitdagingen. Opdat ze duurzaam aan de slag kunnen blijven en opdat ze succesvol kunnen omgaan met uitdagingen, is het belangrijk om te investeren in hun individuele ontwikkeling. Medewerkers die de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen hebben een groter zelfsturend vermogen, zijn meer geëngageerd en presteren beter, wat leidt tot een positieve sfeer op de werkvloer.

Coachende competenties

 • Coachende competenties
  • Inhoudelijke modules (o.a. definitie coaching, structuur van een coachingsgesprek, competenties van een coach, basishouding van een coach, krachtige vragen stellen, lichaamstaal, goede verbinding maken, etc.)
  • Supervisies
  • Individuele coachings

We bieden ook individuele begeleiding aan op maat zoals loopbaanbegeleiding, jobcoaching, gespecialiseerde jobcoaching, re-integratiecoaching en (medisch) outplacement.

Contact

Voor meer informatie, contacteer:

Bram van Baarle
bram.vanbaarle@ugent.be
Tel: +32 478 972 104