Ken jij de werkbaarheidscheques al?

Wist je dat Divergent (Universiteit Gent) erkend dienstverlener is om met de werkbaarheidscheques aan de slag te gaan?
De werkbaarheidscheques zijn een mooie financiële ruggensteun van de Vlaamse Overheid, geen overbodige luxe in deze uitdagende Corona-tijden.

Divergent kijkt samen met jouw medewerkers vanuit een positieve blik waar de noden liggen op vlak van werkbaar werk, om vervolgens een actieplan op te zetten én te implementeren.
Zo bouwen we samen aan een nog meer ondersteunende context.

Voorbeeld: Divergent begeleidt Wisper via de werkbaarheidscheques

Ontdek alvast hoe we bij Wisper aan de slag gingen met de werkbaarheidscheques in de onderstaande video.

Hoe we vanuit Divergent de werkbaarheid binnen jouw organisatie verhogen?
Ontdek ons 5-stappenplan:

1 – Kennismaking:

  • We maken kennis met jouw organisatie en luisteren graag waar de uitdagingen liggen. (in deze tijden digitaal)
  • Bij groen licht voor samenwerking, graven we ons in in de context van jouw organisatie en passen we onze Divergent-werkbaarheidsscan aan op maat van jouw organisatie.

2 – Analyse via de werkbaarheidsscan:

  • We lanceren de werkbaarheidsscan binnen jouw organisatie en volgen de resultaten nauwgezet op. Waar nodig ondersteunen we je graag om de communicatie-acties hiervoor op te zetten.
  • We verwerken alle resultaten van de scan op een manier waarop je er gemakkelijk nadien mee aan de slag kan samen met jouw medewerkers.

3 – In gesprek: Opzet van focusgroep(en)

Vervolgens zetten we een of meerdere focusgroepen op touw om de resultaten uit de scan verder te onderbouwen met nieuwe inzichten, feedback, ideeën en suggesties.
Dit gebeurt in een open gesprek met jouw medewerkers, waar bespreekbaarheid en vertrouwen centraal staan.

4 – Aan de slag: In oplossingsgerichte werksessies naar een actieplan

We organiseren oplossingsgerichte werksessies om de resultaten uit de scan en de focusgroep(en) in detail door te nemen en de vertaalslag te maken naar een concreet en werkbaar actieplan.
We werken hier het liefst samen met een gemotiveerde werkgroep van medewerkers die over de hele organisatie actief zijn.
Zo kunnen we naar een waarheidsgetrouw actieplan toewerken, rekening houdend met de context van de verschillende teams, de diversiteit aan functies, enz.

5 – Implementatie

We begeleiden jullie, waar gewenst, bij de implementatie van het actieplan zodat een effectieve verandering in de praktijk/op de werkvloer gerealiseerd wordt.

Interesse om samen met ons werk te maken van werkbaar werk?

Laat van je horen via consulting@divergent.be

Meer info over de werkbaarheidscheques?

Ga naar de website van de Vlaamse overheid voor meer info en ontdek of je / jou organisatie in aanmerking komt voor deze financiële ruggensteun.