Motivatie & welzijn bij werknemers

Stress, veerkracht en motivatie zijn uitdagingen in iedere organisatie.

Medewerkers staan aan de basis van het succes van een organisatie. Iedere dag staan ze vol passie klaar om klanten te helpen. Blijvend inzetten op de motivatie en het welzijn van medewerkers is dan ook een van de  sleutels om jouw organisatie verder te laten floreren. Wil je deze elementen integreren in jouw dagelijks personeelsbeleid? Wil je medewerkers het signaal geven dat ze belangrijk voor je zijn? Hen de handvaten aanreiken om zichzelf en zo ook jouw organisatie verder te ontwikkelen?

Divergent biedt ondersteuning op maat om jouw organisatie en medewerkers hierin samen te laten groeien via:

In-company workshops
Via workshops op maat van de organisatie en haar specifieke context neemt Divergent de organisatie mee in een concreet topic inzake motivatie en welzijn (stress, veerkracht, work-life balance, burn-out, zelfzorg, aandachtsmanagement …). De focus ligt voornamelijk op bewustmaking, een eerste reflectie en inspiratie. We werken vanuit een interactieve, praktijkgerichte en toegankelijke insteek.

In-company trajecten
Via een ketting van verschillende schakels laten we organisaties een doortastende visie en beleid ontwikkelen rond motivatie en welzijn bij medewerkers. Divergent zorgt voor sterk advies en een vlotte traject- en procesbegeleiding.

Analyse
Meten is weten. Door ons in te graven in de huidige context en cijfers, leren we de organisatie kennen. In combinatie met de resultaten van de wetenschappelijk onderbouwde Divergent-scan brengen wij in kaart hoe de organisatie scoort op vlak van motivatie, werkplezier, werkstress, betrokkenheid en leermogelijkheden. Het resultaat geeft ons een duidelijk beeld van de aanwezige noden en behoeftes en vormt de ideale basis om een daadkrachtige strategie uit te werken.

Visie – Beleid – Actieplan
Als organisatie is het belangrijk om te bepalen welke visie men wil uitdragen op vlak van personeelsbeleid en welke rol de motivatie en het welzijn van de medewerkers daarin speelt. Via strategische workshops werken we samen een duidelijk kader uit. Daarbij handelen we vanuit een positieve en oplossingsgerichte insteek.

Interactieve Workshops – Intervisie
We zetten woorden om in daden en geven vorm aan de kracht van motivatie en welzijn op de werkvloer. We verbinden medewerkers, laten hen reflecteren, bevestigen positieve initiatieven, maken pijnpunten bespreekbaar en zoeken samen naar oplossingen. Als resultaat komen we tot enkele krachtige actielijnen waar zowel werknemers als werkgevers, individueel of als team, mee aan de slag kunnen.

Financiële steun van de Vlaamse overheid
Met de werkbaarheidscheque geeft de Vlaamse overheid financiële steun om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Zo wil ze organisaties sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om knelpunten in kaart te brengen en doelgericht aan te pakken. Check via www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-voorwaarden of je organisatie in aanmerking komt.

Ontdek hoe we bij Wisper met de werkbaarheidscheques aan de slag gingen.

Divergent heeft diverse projecten lopen waarin proactief gewerkt wordt aan duurzame tewerkstelling in al zijn facetten en op verschillende niveaus: organisatie, team, leidinggevende en individu. Enkele voorbeelden van projecten:

EntityOne
→ Puuur
→ WZC Sint-Vincentius