Aan- & afwezigheid

Divergent begeleidt organisaties die medewerkers duurzaam aan het werk willen houden en de terugkeer naar de werkvloer willen bevorderen. We werken een visie en een beleid uit, maken analyses van het beschikbare cijfermateriaal, tekenen interne processen uit, definiëren de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, leren gesprekstechnieken aan en coachen en trainen leidinggevenden.

Naar een aanwezigheidsbeleid in 6 stappen

Een preventief aanwezigheidsbeleid waarin betrokkenheid centraal staat, helpt organisaties proactief om te gaan met ziekte, verzuim en re-integratie.

1. Inzicht

De organisatie wordt op twee manieren onder de loep genomen. Eerst analyseren we cijfers rond afwezigheden, het arbeidsreglement, het welzijnsbeleid…

Daarna verzamelen we aanvullende informatie over korte en langdurige afwezigheden via een focusgroep met medewerkers en leidinggevenden.

2. Visie

In een interactieve workshop gaan we een stap verder en wordt een heldere visie over langdurige afwezigheid uitgewerkt. De doelstellingen die de organisatie op korte en middellange termijn wil realiseren, staan hierbij centraal.

3. Rapportage

Om de impact van afwezigheden en het effect van het beleid daarop goed in kaart te brengen, zijn duidelijke meetinstrumenten en cijferrapportages essentieel. Tijdens deze workshop bespreken we absenteïsmecijfers en bepalen we welke informatie nodig is voor de rapportage.

4. Rolbepaling

Het is belangrijk om heel precies de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren (medewerkers, leidinggevenden, personeelsdienst, arbeidsgeneesheer, vertrouwenspersonen, preventieadviseur …) te omschrijven: vanaf de melding van de ziekte tot de terugkeer.

5. Ondersteuning bij re-integratie

Bij werkhervatting na afwezigheid kan aangepast werk worden voorgesteld. Hiervoor werken we een kader uit op basis van het model van de vier A’s voor de kwaliteit van arbeid: arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden. In deze sessie bespreken we wat de organisatie kan doen wanneer blijkt dat tijdelijk verminderd functioneren een chronisch karakter krijgt.

6. Communicatie

Het bespreken van aan- en afwezigheden staat of valt met een helder communicatieplan dat we samen opstellen.

De output van deze sessies wordt verwerkt tot een adviesverslag dat als basis kan gebruikt worden voor een aanwezigheidsbeleid.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van gerealiseerde trajecten:

  • Gemeente Wetteren
  • EntityOne
  • Gemeente De Pinte
  • Stad Oostende
  • Stad Eeklo
  • Stad Aalst
  • WZC Sint-Vincentius
  • WZC Karel Piqué
  • Pilz
  • Lokale besturen: re-integratie

Meer info

Neem voor meer info contact op met Astrid Mouton.