Leiderschapsbeleid

Ontwikkel en implementeer een visie op leiderschap.

Onderzoek toont aan dat leidinggevenden en de leiderschapsstijl die ze hanteren een grote invloed hebben op het welbevinden en de prestaties van medewerkers. Als organisatie is het dan ook belangrijk om te bepalen wat de visie is op leiderschap en wat er van leidinggevenden verwacht wordt. Wordt er verwacht dat leidinggevenden de medewerkers sturen of eerder coachen en inspireren? Welke leiderschapsrollen dient een leidinggevende op te nemen: die van leider, manager, coach, ondernemer of expert? Welke competenties moet een leidinggevende ontwikkelen?

Divergent ondersteunt organisaties via workshops, analyse en advies om een duurzaam en doortastend leiderschapsbeleid te ontwikkelen en te implementeren op de werkvloer.