Traject coachende competenties

Ontwikkel samen met collega’s jouw coachende competenties via opleiding, supervisie en individuele coaching.

“Hoe komt het toch dat mijn collega niet doet wat ik gevraagd heb? Ik heb het toch duidelijk uitgelegd!”

Divergent gelooft dat elke medewerker, met eender welke rol of functie, baat heeft bij het ontwikkelen van zijn coachende vaardigheden. Enkel door op een coachende manier in interactie te gaan met collega’s kunnen duurzame veranderingen gerealiseerd worden. Ga eens bij jezelf na wat het effect is wanneer iemand je opdraagt om iets op een bepaalde manier te doen versus wanneer iemand je vraagt hoe je het zou aanpakken? Wanneer je zelf tot inzicht komt dat iets beter op een andere manier gebeurt is de kans veel groter dat je ook effectief je gedrag of werkwijze zal aanpassen.

We bieden een traject coachende vaardigheden aan dat bestaat uit inhoudelijke modules, supervisie momenten en individuele coachingssessies zodat medewerkers hun coachende vaardigheden kunnen ontwikkelen.

In de inhoudelijke modules komen heel wat onderwerpen aan bod:

  • Definitie coaching
  • Structuur van een coachingsgesprek
  • Competenties van een coach
  • Basishouding van een coach
  • Krachtige vragen stellen
  • Lichaamstaal
  • Verbinding maken

Gedurende het hele traject wordt gewerkt met een persoonlijk ontwikkelingsplan zodat de deelnemers de ontwikkeling van hun coachende vaardigheden kunnen opvolgen.