Re-integratiecoaching

Het is niet evident om na een langdurige ziekte (o.a. kanker) of na uitval door stress of burn-out terug aan de slag te gaan. Zowel werknemers als werkgevers worstelen met vragen:

  • Wanneer kan ik de draad terug oppikken
  • Moet de jobinhoud worden aangepast?
  • Wat bepaalt het juridisch kader?

Divergent biedt individuele coaching aan werknemers die het werk willen hervatten. Samen wordt nagedacht over de mogelijkheden, de ondersteuning en het re-integratieplan. Aanvullend kunnen ook de collega’s, het team en/of de leidinggevende (of HR-medewerker) begeleid worden.