Medisch outplacement

In de kijker: verplichte outplacement bij medische overmacht

Wanneer jouw werkgever jouw arbeidsovereenkomst beëindigt op grond van medische overmacht, en het officiële re-integratietraject voor definitief arbeidsongeschikte werknemers is volledig doorlopen en beëindigd, is de werkgever verplicht om jou outplacement aan te bieden.

Jouw werkgever moet de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen.

Bron: Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19 april 2019.

Doel van deze outplacement is om jou professioneel te ondersteunen bij het zo snel mogelijk opnieuw werk vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige op te starten, rekening houdend met jouw gezondheidsproblematiek.

Divergent is gespecialiseerd in outplacement bij medische overmacht

Het doel van outplacement is om de werknemer professioneel te ondersteunen bij het opnieuw werk vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige op te starten, rekening houdend met een eventuele (gezondheids)problematiek.

Troeven van Divergent
Ons outplacement aanbod
Voordelen van outplacement
Alle wettelijke bepalingen op een rijtje


Troeven van Divergent

Divergent is erkend door VDAB en is het enige outplacementbureau dat gelinkt is aan een Vlaamse universiteit. Als autonome organisatie binnen UGent dragen we evidence-based werken hoog in het vaandel en volgen we HR-onderzoek en -innovatie op de voet.

Divergent kan bouwen op vijftig jaar ervaring in arbeidshandicaps en functionele beperkingen op de werkvloer: chronische pijn, niet-aangeboren hersenletsel, doofheid en slechthorendheid, autisme, burn-out … Een team van gespecialiseerde arbeidsconsulenten staat klaar voor kwaliteitsvolle, individuele begeleiding  met een zeer persoonlijke aanpak. Divergent werkt oplossingsgericht, rekening houdend met ieders talenten, mogelijkheden en beperkingen.

Divergent beschikt over een netwerk van werkgevers die openstaan voor inclusief ondernemen en bereid zijn om mensen met een arbeidshandicap aan te werven. We hebben regelmatig persoonlijk contact met deze werkgevers en kennen de vacatures die geschikt zijn voor mensen met een arbeidshandicap.

Divergent heeft het Certo-certificaat voor kwaliteitsvolle outplacement. Alle outplacementbegeleiders hebben de Certo-bekwaamheidstest gedaan.


Ons outplacement aanbod

Outplacement bij Divergent is maatwerk: elke begeleiding is anders. Daarvoor vertrekken we steeds vanuit de talenten en mogelijkheden van de cliënt. Onze begeleiders zijn persoonlijk gedreven door de zorg voor deze doelgroep waardoor iedere cliënt zich erkend en ondersteund voelt. Ze kennen de impact van gezondheidsproblematieken op werken, geven tips en tools en ondersteunen cliënten in de zoektocht naar een nieuwe, haalbare job.

FASE 1 

 • Psychologische begeleiding bij de verwerking van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
 • Persoonlijke en professionele balans opmaken
 • Competenties, kwaliteiten en drijfveren in kaart brengen via zelfonderzoek

FASE 2

 • Hulp bij (her)oriëntering in functie van een realistisch jobdoelwit
 • Mogelijkheden op de arbeidsmarkt bespreken via marktanalyse
 • Werkpunten bespreken
 • Actieplan opstellen

FASE 3

 • Sollicitatietraining (gesprek – cv – motivatiebrief – testen)
 • Begeleiding bij contractbespreking en bij nieuwe job
 • Administratieve en logistieke ondersteuning en beschikbaarheid

De timing is wettelijk bepaald:

 • Outplacement bij medische overmacht: dertig uur begeleiding binnen de drie maanden nadat de werknemer heeft ingestemd met het aanbod
 • Andere vormen van outplacement: zestig uur begeleiding over een periode van twaalf maanden. Deze verloopt in drie fasen.
  • Fase 1: twintig uur begeleiding tijdens de eerste twee maanden
  • Fase 2: twintig uur begeleiding tijdens de volgende vier maanden
  • Fase 3: twintig uur begeleiding tijdens de volgende zes maanden

De gesprekken gaan door in Gent, Eeklo of Sint-Niklaas.


Voordelen van outplacement

 • De onrust en ontevredenheid bij de ontslagen werknemer(s) daalt
 • Minder risico op conflicten
 • De hulp wordt geapprecieerd door personeelsleden die wél blijven
 • Je creëert een positief imago
 • De kosten voor outplacement zijn fiscaal aftrekbaar
 • Vanaf dag één na het ontslag bieden wij ondersteuning op maat

Alle wettelijke bepalingen op een rijtje

Als werkgever moet je outplacement aanbieden aan:

 • medewerkers die een opzegtermijn van minimaal dertig weken hebben en zonder dringende reden worden ontslagen
 • medewerkers die 45 jaar of ouder zijn, meer dan één jaar ononderbroken bij u in dienst zijn (private sector) en zonder dringende reden worden ontslagen
 • medewerkers wiens arbeidscontract door de werkgever wordt beëindigd op grond van medische overmacht

Meer info over de wetgeving outplacement.

Meer info

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kan je terecht op het nummer 09 331 03 31 of via cindy.degrave@ugent.be.