Wat kan Divergent betekenen voor je organisatie?

Ons aanbod

Wil jij je medewerkers betrokken, gemotiveerd en gelukkig houden? Wil jij als organisatie duurzaam verder groeien?

Onze aanpak

Divergent ondersteunt organisaties via een integrale aanpak: we hebben zowel oog voor beleids- en visieontwikkeling, voor analyse, voor opleiding als voor coaching. Dit doen we zowel op collectief als op het niveau van het team en/of individu. We vertalen wetenschappelijk onderbouwde methodieken naar de werkvloer.

Durf denken

Divergent is Universiteit Gent.

Dankzij ‘durfdenkers’ die ingaan tegen dominante opvattingen en sterke overtuigingen gaat de wereld erop vooruit en leerden we dat de aarde niet plat is en zich ook niet in het centrum van het universum bevindt.

Net door die kritische ingesteldheid zijn wij vandaag de projectpartner van menig organisaties actief in uiteenlopende sectoren en bouwen we samen met hen aan een project.

Exploreren

We starten ieder project met een analyse van de huidige context: we graven naar de werkelijke situatie, de onderliggende oorzaak, en durven zaken in vraag stellen.

We puzzelen vervolgens alle stukken in elkaar, leggen de linken waar nodig en doen een onderbouwd en duurzaam projectvoorstel ter optimalisatie van de huidige aanpak. Een stevig fundament die het grote verschil te maakt.

Soms moet je met een wit blad beginnen

Op basis van de eerste analysefase, tekenen we een traject uit op maat van jouw organisatie, met duidelijke resultaatindicatoren. Zo weet je perfect waaraan je te verwachten.

In al onze inhoudelijke trajecten en procesbegeleidingen zetten we in op duurzame verankering, want de impact en gedragenheid die we als Divergent kunnen creëren, is voor ons cruciaal. We kiezen voor ontwikkelingstrajecten en doen dit aan de hand van een versterkende combinatie van werksessies, procesbegeleiding van projectteams, inhoudelijke trainingen, coaching, intervisie, etc.

Op basis van een betrouwbare architectuur

‘Evidence based’ werken’ baseert zich op de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring, en de specifieke context van een organisatie (omstandigheden, actoren, waarden). Het gaat over het nemen van geïnformeerde en goed doordachte beslissingen.

Divergent wil de kloof tussen academici en bedrijfsleiders, HR-managers, leidinggevenden en medewerkers verkleinen, de rol van het HR departement meer strategisch maken en het buikgevoel en stereotiepe denkbeelden loslaten bij het nemen van beslissingen bij een personeelsbeleid.

Afhankelijk van de nood die jouw organisatie heeft, kijken wij wie van onze experts jou het beste kan verder helpen. Zij begeleiden jou graag op een van de onderstaande thema’s. Maak kennis met onze experts: