Ondanks zijn rugproblemen vond Geert (46) zijn ideale job

Een stage doen zonder zicht op een vacature kan lonend zijn. Dat bewijst het verhaal van Geert Van de Walle, een meubelmaker die dankzij zo’n stage medewerker werd bij de technische dienst van Assenede.

Bij fans van Black-out zal de naam Assenede wellicht een belletje doen rinkelen. Het rustige dorp in het Meetjesland deed dienst als decor voor die Vlaamse serie. Het is hier dat Geert Van de Walle woont en werkt. Ik ben klusjesman en magazijnier bij de technische dienst van Assenede. Een heel fijne job. De taken zijn gevarieerd, ik schiet goed op met mijn collega’s, mijn werk is niet ver van waar ik woon, de uren zijn comfortabel en ik hoef mijn rug niet te veel te belasten – ik heb een hernia.

In mijn vorige job was dat wel anders. Toen werkte ik voor een privébedrijf dat huizen volledig inricht.
Het werk was heel zwaar. We moesten de hele dag door met zware stukken sjouwen en klopten lange dagen.

Drie hernia’s

De gezondheidsproblemen van Geert begonnen zo’n zes jaar geleden. Ik had ontzettend veel pijn aan mijn rug. Een hernia, stelde de arts vast. Hij schreef me injecties voor. Maar het probleem werd alleen maar erger. Twee jaar geleden had ik zelfs drie hernia’s. De firma waar ik voor werkte, heeft me moeten laten gaan om medische redenen. Ze hadden geen aangepast werk meer voor mij.

Eerst ben ik zes maanden thuis gebleven, in ziekteverlof. Financieel is dat niet zo interessant. Bovendien vond ik mezelf nog veel te jong om niet meer te werken. En dus ben ik een job beginnen te zoeken. Zonder veel succes, helaas. De meeste werkgevers staan argwanend tegenover iemand met rugproblemen. Uiteindelijk heeft VDAB me doorverwezen naar Divergent.

Werkervaringsstage

Mijn begeleidster bij Divergent vroeg me welke job ik zou kunnen en willen doen. Conciërge, magazijnier en klusjesman leken me wel iets. Ik wou ook graag voor de gemeente Assenede werken. Mijn zus en schoonbroer zijn allebei aan de slag bij de Stad Gent, en zijn daar heel positief over. Jammer genoeg was er bij Assenede geen vacature.

Mijn arbeidsconsulent stelde voor om toch een werkervaringsstage te doen. Zo’n stage biedt niet meteen zicht op een betaalde baan, maar geeft je wel de kans om de job te leren kennen op je eigen tempo. Dat leek me een goed idee.

Schot in de roos

Bij de gemeentedienst van Assenede stonden ze open voor het idee, zo bleek toen Leonie van Divergent contact met hen opnam. Onze magazijnier was al geruime tijd op ziekteverlof toen Divergent mij belde, vertelt Timothy Thaets, Geerts leidinggevende. Op dat moment konden we geen extra persoon aannemen. Alle hulp was dus heel welkom.

Vanaf dag één merkte ik dat Geert een grote aanwinst was. Hij is heel gemotiveerd, werkt zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid en heeft inzicht in wat hij doet. Hij denkt mee met ons – het gebeurt soms zelfs dat hij ons moet corrigeren (lacht). Een schot in de roos dus.

Toevalstreffer

Niet alleen Timothy, ook het geluk stond aan Geerts kant: tijdens zijn stage kwam toevallig een tijdelijke job vrij bij de dienst Gemeentelijke Gebouwen. Timothy: Eerst dacht Geert dat hij niet in aanmerking zou komen voor de vacature omdat zijn stage nog liep. Ik heb hem ervan overtuigd om zeker te solliciteren. De job is uiteindelijk ook naar hem gegaan. Het feit dat hij hier stage had gelopen, heeft zijn kandidatuur zeker positief beïnvloed. We hadden met eigen ogen kunnen vaststellen dat Geert past binnen onze organisatie en een goede werkkracht is. Anders hadden we misschien wat meer getwijfeld: zou de job niet te zwaar zijn voor hem? Nu was het duidelijk dat hij het aankon.

Half oktober hebben we Geert een contract aangeboden, en daar hebben we nog geen moment spijt van gehad. Geert is hier helemaal opengebloeid. Ik sta zeker ook achter het systeem van de stage. Het grote voordeel daarvan is dat je een werknemer leert kennen, zonder dat je grote investeringen hoeft te doen. Ik heb heel weinig energie in de opleiding van Geert moeten stoppen. Hij wist meteen wat er van hem werd verwacht.

Minder rugproblemen

Ook Geert is tevreden met hoe alles is verlopen. Ik doe mijn job heel graag, en hoop na mijn jaarcontract kans te maken op een verlenging, of misschien zelfs een contract van onbepaalde duur. Wat het allemaal extra mooi maakt, is dat mijn rugproblemen intussen verbeterd zijn. Ik beweeg veel voor mijn werk, zonder dat ik mijn rug belast. Als er al eens iets zwaars moet worden getild, zijn er altijd wel collega’s in de buurt om te helpen.

Mijn broer zit momenteel ook al een tijdje thuis door problemen met zijn knie. Ik heb hem aangeraden om net als ik zo’n werkervaringsstage te doen. Het is de ideale manier om te kijken wat je aankunt. En wie weet, helpt het geluk ook hem een handje!

Arbeidsconsulent Leonie

Veel cliënten twijfelen aan het nut van een werkervaringsstage. Het verhaal van Geert toont mooi aan wat de voordelen van zo’n stage zijn. Om te beginnen kunnen mensen die lang zijn uitgevallen op hun eigen tempo evolueren van niet-werken naar een halftijdse job en tot slot naar een voltijdse functie.

De stage bleek ook een grote troef op het moment dat er toevallig een job vrij kwam. De positieve feedback van zijn ploegbazen was een stevig duwtje in de rug bij Geerts sollicitatie. Het bewijs dat een ervaringsstage, ook al is die niet gericht op een specifieke vacature, toch tot een job kan leiden. Ik heb wel vaker gezien dat een werkervaringsstage nieuwe wegen opent die bij aanvang niet te zien waren. En zelfs als er geen job voortvloeit uit de stage, wil de werkgever van de stageplaats vaak wel een positieve referentie geven, iets wat veel waard is voor een werkzoekende.

Voor de werkgever zelf biedt de stage eveneens kansen. Ze zien de kandidaat-werknemer in real life aan het werk. Ze hoeven dus geen beslissingen te nemen louter op basis van een sollicitatiegesprek. In het geval van Geert was er een perfecte match. Dat was heel mooi om te zien. De credits daarvoor gaan natuurlijk in de eerste plaats naar Geert en Timothy. Wij kunnen wel de contacten leggen, maar zij doen het echte werk!