Naar meer werkbaar werk via de werkbaarheidscheque van de Vlaamse Overheid 

Ook in 2022 kunnen ondernemingen beroep doen op de werkbaarheidscheque, een maatregel van de Vlaamse Overheid die financiële steun biedt aan organisaties die willen bouwen aan werkbaar werk

Praktische invulling?

De cheques laten toe om een werkbaarheidsscan uit te voeren onder de medewerkers, om een opleiding te voorzien rond concrete noden en/of om op beleidsmatig niveau verdere stappen te nemen om de werkbaarheid te verhogen.

De voordelen?

Werknemers zijn meer betrokken en blijven langer en gemotiveerder aan de slag. Als werkgever kun je rekenen op gedreven, productievere werknemers en realiseer je een duurzaam personeelsbeleid.

Ondersteuning vanuit Divergent?

Wist je dat Divergent (Universiteit Gent) erkend dienstverlener is om met de werkbaarheidscheques aan de slag te gaan?
Divergent kijkt samen met jouw medewerkers vanuit een positieve blik waar de noden liggen op vlak van werkbaar werk, om vervolgens een actieplan op te zetten én te implementeren.
Zo bouwen we samen aan een nog meer ondersteunende context.

Hoe Divergent de werkbaarheid binnen jouw organisatie verhoogt?Ontdek ons 5-stappenplan:

1 – Kennismaking:

  • We maken kennis met jouw organisatie en luisteren graag waar de uitdagingen liggen. (in deze digitale tijden)
  • Bij groen licht voor samenwerking, graven we ons in in de context van jouw organisatie en passen we onze Divergent-werkbaarheidsscan aan op maat van jouw organisatie.

2 – Analyse via de werkbaarheidsscan:

  • We lanceren de werkbaarheidsscan binnen jouw organisatie en volgen de resultaten nauwgezet op. Waar nodig ondersteunen we je graag om de communicatieacties hiervoor op te zetten.
  • We verwerken alle resultaten van de scan op een manier waarop je er gemakkelijk nadien mee aan de slag kan samen met jouw medewerkers.

3 – In gesprek: Opzet van focusgroep(en)

Vervolgens zetten we een of meerdere focusgroepen op touw om de resultaten uit de scan verder te onderbouwen met nieuwe inzichten, feedback, ideeën en suggesties.
Dit gebeurt in een open gesprek met jouw medewerkers, waar bespreekbaarheid en vertrouwen centraal staan.

4 – Aan de slag: In oplossingsgerichte werksessies naar een actieplan

We organiseren oplossingsgerichte werksessies om de resultaten uit de scan en de focusgroep(en) in detail door te nemen en de vertaalslag te maken naar een concreet en werkbaar actieplan.
We werken hier het liefst samen met een gemotiveerde werkgroep van medewerkers die over de hele organisatie actief zijn.
Zo kunnen we naar een waarheidsgetrouw actieplan toewerken, rekening houdend met de context van de verschillende teams, de diversiteit aan functies, enz.

5 – Implementatie

We begeleiden jullie, waar gewenst, bij de implementatie van het actieplan zodat een effectieve verandering in de praktijk/op de werkvloer gerealiseerd wordt.

Voorbeeld: Divergent begeleidt Wisper via de werkbaarheidscheques

Ontdek alvast hoe we bij Wisper aan de slag gingen met de werkbaarheidscheques in de onderstaande video.

Interesse om samen met ons werk te maken van werkbaar werk?

Laat van je horen via consulting@divergent.be

Meer info over de werkbaarheidscheques?

Ga naar de website van de Vlaamse overheid voor meer info en ontdek of je/jouw organisatie in aanmerking komt voor deze financiële ruggensteun.