Versterken multiculturele cohesie op de werkvloer

Het project ‘Versterking van multiculturele cohesie op de werkvloer’ wordt medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid

In een notendop:

Het project heeft als doel tools te ontwikkelen (gaande van praktische handvaten, tot kennis of werkvormen) voor organisaties, groot-klein en sectorbreed, ter bevordering van een inclusief beleid en een geïntegreerd, duurzaam draagvlak voor diversiteit op de werkvloer. We richten ons specifiek op werkvloeren waar laaggeschoolde werknemers met en zonder migratieachtergrond samenwerken.

Dit project behelst een samenwerking met zowel nationale als transnationale partners die dit project mee vorm geven, verrijken en ondersteunen.

Projectfase:

Dit project zit momenteel in de voorbereidende fase en wordt in januari voorgesteld aan en geëvalueerd door ESF. Meer gedetailleerde info over het project wordt vrijgegeven van zodra duidelijk is of Divergent-UGent het project kan uitrollen.