Diversity@Work

Versterken multiculturele cohesie op de werkvloer

Het project ‘Versterking van multiculturele cohesie op de werkvloer’ wordt medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Dit project heeft als doel tools te ontwikkelen ter bevordering van een inclusief beleid en een geïntegreerd, duurzaam draagvlak voor diversiteit op de werkvloer. We richten ons hier tot organisaties, groot-klein en sectorbreed, en meer specifiek tot werkvloeren waar laaggeschoolde werknemers met en zonder diverse migratieachtergrond samenwerken.
Dit project behelst een samenwerking met zowel nationale als transnationale partners die dit project mee vorm geven, verrijken en ondersteunen. Het project wordt gecoördineerd door Astrid Mouton (dienst Divergent binnen Universiteit Gent). De uitvoerende fase loopt van februari 2021 t.e.m. december 2022.

Diversiteit is een alomtegenwoordig gegeven in onze samenleving en we evolueren steeds meer naar een superdiverse samenleving. Naast de verrijking die diversiteit met zich meebrengt, kan deze stijgende diversiteit in de maatschappij echter ook op verschillende vlakken spanningen creëren. Het blijft een uitdaging om mensen van diverse herkomst met elkaar in contact te brengen, te verbinden, elkaars context te laten begrijpen en sociale cohesie te creëren, zo ook op de werkvloer.

Divergent-UGent engageert zich via dit project om werkgevers inzicht te bieden in het diversiteits- en inclusiegegeven, en hen via verschillende activiteiten te ondersteunen bij het creëren van een draagvlak voor inclusie en diversiteit op de werkvloer. Ondanks de talrijke bestaande beleidsmaatregelen en beschikbare tools, vormingen en handleidingen blijft de vraag bestaan om doelgericht met teams te kunnen bouwen aan inclusie en diversiteit. Voor de doelgroep van laaggeschoolde medewerkers met en zonder migratie-achtergrond is er meer specifiek nood aan praktische tools, die de taal spreken van en afgestemd zijn op de context van laaggeschoolde werknemers. Om aan te sluiten op deze nood zullen de volgende initiatieven, met extra aandacht voor het genderaspect, worden ontwikkeld:

1. Een diversiteitsscan

Om de concrete, huidige attitudes, gedragingen en uitdagingen op vlak van multiculturele sociale cohesie bij laaggeschoolde werknemers met en zonder migratieachtergrond, in kaart te brengen.

2. Een modulaire diversiteitstoolbox

Met een verscheidenheid aan praktische tools om deze uitdagingen aan te pakken en sociale cohesie te versterken.

3. Een doelgerichte disseminatiestrategie

Om de scan en toolbox maximaal te promoten onder belanghebbenden, met een focus op werkgevers met laaggeschoolde multiculturele werkvloeren, en hun teams en medewerkers

Dit project wordt enthousiast ondersteund door verschillende Vlaamse en transnationale partners:

  • Vlaamse partners: Agentschap Integratie en Inburgering, Samenleven vzw, Steunpunt Diversiteit en Leren, Refu Interim, BPost, Alimento
  • Transnationale partners: Verwey-Jonker Instituut (Nederland), Institut für Diversity Management (Duitsland)

Doelstellingen

Dit zijn de hoofdprojectdoelstellingen:
Het gaat erover om een oplossing aan te reiken voor de onderstaande problematieken waar de maatschappij, bedrijven en medewerkers mee worden geconfronteerd.

Doelstelling 1

De maatschappij: de afwezigheid van tolerante werkplekken voor laaggeschoolden die dienen als socialiserings- en inburgeringsplaats.

Doelstelling 2

De bedrijven: een betere samenwerking in teams door een bottom-up benadering van multiculturele verschillen.

Doelstelling 3

De werknemers: een beter begrip van het eigen referentiekader en het referentiekader van collega’s met en zonder een migratie-achtergrond.

Rol van de UGent

Divergent-Universiteit Gent coördineert het project (promotorrol) en zal worden ondersteund door Steunpunt Diversiteit & Leren (partnerrol), een andere organisatie onder de koepel van Universiteit Gent.

Website

Projectleider

Astrid Mouton
Divergent-UGent
Telefoonnummer: +32 477 648 148
E-mail: astrid.mouton@ugent.be