Innovatie

Open Hiring®
Go4Diversity
Diversity@Work

De cel Projecten binnen Divergent zet in op onderzoek en innovatie om de kennis binnen Divergent te verbreden en te verdiepen. Zij vormen een schakelrol tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk bij Divergent, in beide richtingen. Zij streven ernaar om de best beschikbare wetenschappelijke evidentie te integreren in de werking van Divergent (evidence based benadering).

Dit doen zij onder andere door:

  • het uitvoeren van vernieuwende nationale en internationale projecten in verschillende relevante domeinen, bv. ESF (Europees Sociaal Fonds)-projecten
  • het onderhouden van samenwerkingsverbanden tussen Divergent en de experten van verschillende faculteiten binnen Universiteit Gent
  • het coördineren van de samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen en hogescholen binnen en buiten Vlaanderen

Divergent biedt Gentse academici de kans om innovatieve methodieken op hun waarde te testen. Omgekeerd geven de dagelijkse praktijkervaringen ook aanleiding tot nieuwe case studies. Het is de ideale wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening” dixit Prof. Dr. Geert Van Hove, diensthoofd Divergent.

Deze projecten worden medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.