Diversity@work

In de eerste fase van het project (feb – juli 2021) gingen we op zoek naar inspirerende voorbeelden en concrete pijnpunten die medewerkers en organisaties ervaren.

We analyseerden wetenschappelijke artikels, doken in bestaande tools en gingen in gesprek met medewerkers en werkgevers.

We delen graag enkele inzichten:

1. De buy-in van het management is cruciaal

Het top management geeft het mandaat om in te zetten op het thema diversiteit en creëert hiervoor de nodige tijd en middelen.

2. Het expliciteren van sociale normen is nodig

In de praktijk zijn er vaak ongeschreven regels en verschillen die een impact hebben op de samenwerking op de werkvloer. Neem dergelijke situaties en verhalen vast om de sociale normen kenbaar te maken en hierover via diverse kanalen te communiceren.

3. Start met in te zetten op verbinding en informele contacten

Veel medewerkers en werkgevers geven aan dat er weinig momenten zijn waar men collega’s op een laagdrempelige wijze beter kan leren kennen.

4. Grijp bestaande taal -en communicatie barrières aan als hefboom om diversiteit te bevorderen.

Breng in kaart welke drempels medewerkers ervaren rond taal en hoe richtlijnen en samenwerking met collega’s visueel kan worden ondersteund.

Next steps?

In de komende maanden (september 2021 – september 2022) nemen we op basis van het onderzoeksrapport verdere stappen om de vertaalslag te maken naar concrete en praktische tools als hulpmiddel om de sociale cohesie te versterken. Hierbij vertrekken we vanuit de noden van onze doelgroep, medewerkers met een lager scholing en werkzaam op multiculturele werkvloeren. We starten met het conceptualiseren van de tools, toetsen deze af bij de doelgroep om zo tot het gewenste eindresultaat te komen.

Heb je tussentijdse vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Astrid Mouton (astrid.mouton@ugent.be)