Divergent versterkt digitale vaardigheden van werkzoekenden

Solliciteren in 2020 vraagt een digitale inspanning. Sinds de start van de Corona pandemie werd online solliciteren echter de norm. Hierdoor vielen een heel aantal werkzoekenden uit de boot. Divergent voelde de noodzaak aan digitale vorming en coaching.

De arbeidsconsulenten van Divergent begeleiden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een job die aangepast is aan hun talenten en noden. Deze werkzoekenden hebben een sterk uiteenlopend niveau qua digitale vaardigheden.

Sinds begin juni stelt Divergent zijn lokalen en materiaal ter beschikking zodat cliënten hun digitale sollicitatiegesprekken daar ter plekke kunnen voeren. Ook worden cliënten door hun arbeidsconsulent wegwijs gemaakt in de beschikbare tools en wordt er op maat digitale coaching voorzien, bijvoorbeeld via Teams, Skype of Whereby.

Daarnaast bieden de arbeidsconsulenten de mogelijkheid om samen een digitaal sollicitatiegesprek in te oefenen, waarbij ze achteraf feedback krijgen van een observator.

Er worden tenslotte ook digitale vormingen georganiseerd over diverse onderwerpen, waarbij de cliënten extra uitgedaagd worden om nieuwe digitale platformen te exploreren. Enkele voorbeelden: vorming over LinkedIn, vorming over verkenning van de arbeidsmarkt en vorming over opmaak van je CV.

Divergent zet zo in op meer duurzame computervaardigheden bij haar cliënten, zodat zij bij toekomstige digitale uitdagingen beter gewapend zijn.